aangifte

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)aangifte
Datum start2011/08/02 09:18:23
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:34
StatusC
Id33442

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aangifteGerelateerd
aangifteHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
procedure (Begrip)Gerelateerdaangifte
aangifte procedure (Begrip)Heeft onderdeelaangifte
aangifteformulieren (Begrip)Heeft onderdeelaangifte
aangifte procedure (Begrip)Smalleraangifte
aangifteformulieren (Begrip)Smalleraangifte
RDF.jpg
Aquo history.png