anti-sifoneerklep

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)anti-sifoneerklep
Definitie (nl)klep die door het inlaten van lucht het door sifonwerking binnendringen van water voorkomt.
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
anti-sifoneerklepCategorie van
anti-sifoneerklepGerelateerd
anti-sifoneerklepHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
sifon (Begrip)Gerelateerdanti-sifoneerklep
watersysteem (Begrip)Heeft onderdeelanti-sifoneerklep
RDF.jpg
Aquo history.png