anti-sifoneerklep

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)anti-sifoneerklep
Definitie (nl)klep die door het inlaten van lucht het door sifonwerking binnendringen van water voorkomt.
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
anti-sifoneerklepCategorie van
anti-sifoneerklepGerelateerd
anti-sifoneerklepHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
sifon (Begrip)Gerelateerdanti-sifoneerklep
watersysteem (Begrip)Heeft onderdeelanti-sifoneerklep
RDF.jpg
Aquo history.png