baggerindustrie

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)baggerindustrie
Definitie (nl)gesaneerde bedrijfstak, die zich onder andere bezighoudt met het uitdiepen, aanleggen en onderhouden van havens en waterwegen, het aanwinnen en opspuiten van land en het bouwen van dijken.
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
baggerindustrieCategorie van
baggerindustrieGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanleg (Begrip)Gerelateerdbaggerindustrie
baggeren (Begrip)Gerelateerdbaggerindustrie
bedrijfstakindeling wvow (Begrip)Gerelateerdbaggerindustrie
dijk (Begrip)Gerelateerdbaggerindustrie
haven (Begrip)Gerelateerdbaggerindustrie
onderhoud (Begrip)Gerelateerdbaggerindustrie
vaarweg (Begrip)Gerelateerdbaggerindustrie
verdieping (Begrip)Gerelateerdbaggerindustrie
RDF.jpg
Aquo history.png