Provincie

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen en de daarbij horende domeinwaarden.


Eigenschappen

VoorkeurslabelProvincie
OmschrijvingProvincie
Id2
Codes22
Begin geldigheid2017-12-11
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ProvincieBreder


RDF.jpg
Aquo history.png