basismateriaal

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)basismateriaal
Definitie (nl)bovenste laag van het grondlichaam onder de bekledingsconstructie.
Label (en)base material
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
basismateriaalBreder
basismateriaalGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Basismateriaal (Domeinwaarde)Gerelateerdbasismateriaal
asfalt (Begrip)Gerelateerdbasismateriaal
bekledingsconstructie (Begrip)Gerelateerdbasismateriaal
beton (Begrip)Gerelateerdbasismateriaal
breuksteen (Begrip)Gerelateerdbasismateriaal
breuksteen-asfalt (Begrip)Gerelateerdbasismateriaal
geotextiel (Begrip)Gerelateerdbasismateriaal
granulair filter (Begrip)Gerelateerdbasismateriaal
gras (Begrip)Gerelateerdbasismateriaal
steenzetting (Begrip)Gerelateerdbasismateriaal
vlijlaag (Begrip)Gerelateerdbasismateriaal
RDF.jpg
Aquo history.png