waterlijn

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)waterlijn
Definitie (nl)de snijlijn van het watervlak ter hoogte van het peil met de aangrenzende gronden.
Label (en)waterline
Label (de)wasserlinie
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterlijnCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
basislijn (Begrip)Brederwaterlijn
Waterlijn (Domeinwaarde)Gerelateerdwaterlijn
RDF.jpg
Aquo history.png