achterschip

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)achterschip
Definitie (nl)deel van het schip achter de grootste breedte
Toelichting (nl)doorgaans achter de mast.
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
achterschipCategorie van
achterschipHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
schip (Begrip)Heeft onderdeelachterschip
RDF.jpg
Aquo history.png