aflaatleiding

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aflaatleiding
Definitie (nl)buis of stelsel van buizen dat wordt gebruikt om b.v. een tank deels af te laten, wordt gebruikt om het proces te beï‹nvloeden.
Afkortingald
BronNCS
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2107-0024
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aflaatleidingBreder
aflaatleidingCategorie van
aflaatleidingGerepresenteerd door

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Aflaatleiding (Domeinwaarde)Gerelateerdaflaatleiding
Aflaatleiding (Symbool)Gerelateerdaflaatleiding
RDF.jpg
Aquo history.png

Symbolen

 Afbeelding van
Aflaatleiding02-01-21.jpg