aflaatleiding

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)aflaatleiding
Codeald
Definitie (nl)buis of stelsel van buizen dat wordt gebruikt om b.v. een tank deels af te laten, wordt gebruikt om het proces te beï‹nvloeden.
Datum start2011/07/04 10:34:29
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:37
StatusG
Id26421

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aflaatleidingBreder
aflaatleidingCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Aflaatleiding (Domeinwaarde)Gerelateerdaflaatleiding
Aflaatleiding (Symbool)Gerelateerdaflaatleiding
leiding (Begrip)Smalleraflaatleiding
RDF.jpg
Aquo history.png

Symbolen

 Afbeelding van
Aflaatleiding02-01-21.jpg