keersluis

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)keersluis
Definitie (nl)een sluis die het watersysteem en het achter liggende gebied beschermt bij hogere waterstanden
Toelichting (nl)In normale omstandigheden is de sluis geopend en dus passeerbaar. Een keersluis kan enkel- of dubbel kerend zijn uitgevoerd.
Synoniem (nl)rabot
Label (en)guard lock
Label (de)sperrschleuse
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2211-0029
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
keersluisBreder
keersluisCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Keersluis (Domeinwaarde)Gerelateerdkeersluis
RDF.jpg
Aquo history.png