bank

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)bank
Definitie (nl)algemene term voor een afwijkende grondlaag, veelal een vast, verkitte ijzer- of leemlaag
Datum start2011/07/04 10:25:25
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:43
StatusG
Id23430

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bankBreder
bankCategorie van
bankGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
ijzer (Begrip)Gerelateerdbank
leem (Begrip)Gerelateerdbank
aardlaag (Begrip)Smallerbank
RDF.jpg
Aquo history.png