perceelaansluitleiding

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)perceelaansluitleiding
Definitie (nl)leiding die een aansluitpunt van een perceel verbindt met een inlaat waardoor afvalwater uit het perceel kan worden afgevoerd.
Toelichting (nl)Perceelaansluitleidingen kunnen in gemeentelijk, in particulier of in gedeeld (particulier/gemeentelijk) eigendom zijn. Indien een perceelaansluiting in het geheel (dat wil zeggen: tot aan de uitlaat) in particulier eigendom is, dan behoort de perceelaansluiting niet tot het gemeentelijk rioleringsnetwerk
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
perceelaansluitleidingCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png