perceelaansluitleiding

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)perceelaansluitleiding
Definitie (nl)leiding die een aansluitpunt van een perceel verbindt met een inlaat waardoor afvalwater uit het perceel kan worden afgevoerd.
Toelichting (nl)Perceelaansluitleidingen kunnen in gemeentelijk, in particulier of in gedeeld (particulier/gemeentelijk) eigendom zijn. Indien een perceelaansluiting in het geheel (dat wil zeggen: tot aan de uitlaat) in particulier eigendom is, dan behoort de perceelaansluiting niet tot het gemeentelijk rioleringsnetwerk
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
perceelaansluitleidingCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png