verloren berging

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)verloren berging
Definitie (nl)het deel van de inhoud van de riolering die blijvend is gevuld, eventueel uitgedrukt als een percentage van de totale inhoud in een rioleringsgebied.
Toelichting (nl)%, m3, mm
Label (en)lost storage
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
verloren bergingCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png