1d-functie(u)

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)1d-functie(u)
Definitie (nl)de parameters waarmee een functie van de uitvoerwaarden van een rekenpunt wordt beschreven.
BronSUF-OW
Label (en)1D-function(u)
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
1d-functie(u)Gerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-stuurwaarde (Begrip)Gerelateerd1d-functie(u)
RDF.jpg
Aquo history.png