1d-segmentpunt-relatie

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)1d-segmentpunt-relatie
Definitie (nl)de relatie waarmee geregistreerd wordt welke segmentpunten een segment begrenzen. Een segmentpunt kan de grens vormen van meer segmenten.
BronSOBEK
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
1d-segmentpunt-relatieGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-segment (Begrip)Gerelateerd1d-segmentpunt-relatie
1d-segmentpunt (Begrip)Gerelateerd1d-segmentpunt-relatie
RDF.jpg
Aquo history.png