1d-segmentpunt-relatie

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)1d-segmentpunt-relatie
Definitie (nl)de relatie waarmee geregistreerd wordt welke segmentpunten een segment begrenzen. Een segmentpunt kan de grens vormen van meer segmenten.
BronSOBEK
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
1d-segmentpunt-relatieGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-segment (Begrip)Gerelateerd1d-segmentpunt-relatie
1d-segmentpunt (Begrip)Gerelateerd1d-segmentpunt-relatie
RDF.jpg
Aquo history.png