afvoerfrequentie

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)afvoerfrequentie
Definitie (nl)het aantal keren dat een bepaalde afvoer in een zekere periode wordt bereikt of overschreden.
Synoniem (nl)afvoeroverschrijdingfrequentie
Label (en)frequency of discharge , frequency of exceedance of discharge
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afvoerfrequentieCategorie van
afvoerfrequentieGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afvoer (Begrip)Gerelateerdafvoerfrequentie
RDF.jpg
Aquo history.png