afvoerfrequentie

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)afvoerfrequentie
Definitie (nl)het aantal keren dat een bepaalde afvoer in een zekere periode wordt bereikt of overschreden.
Synoniem (nl)afvoeroverschrijdingfrequentie
Label (en)frequency of discharge , frequency of exceedance of discharge
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afvoerfrequentieCategorie van
afvoerfrequentieGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afvoer (Begrip)Gerelateerdafvoerfrequentie
RDF.jpg
Aquo history.png