bergingsvoorzieningen voor water

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bergingsvoorzieningen voor water
Definitie (nl)voorzieningen voor de tijdelijke berging van polder- of boezemwater waar het hoogheemraadschap de functie waterberging aan heeft toegekend.
Toelichting (nl)Aanwijzing kan plaats vinden middels de Keurkaart, een legger, een bestemmingsplan of een beheerovereenkomst.
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bergingsvoorzieningen voor waterBreder
bergingsvoorzieningen voor waterCategorie van
bergingsvoorzieningen voor waterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
berging (Begrip)Gerelateerdbergingsvoorzieningen voor water
RDF.jpg
Aquo history.png