bergingsvoorzieningen voor water

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)bergingsvoorzieningen voor water
Definitie (nl)voorzieningen voor de tijdelijke berging van polder- of boezemwater waar het hoogheemraadschap de functie waterberging aan heeft toegekend.
Toelichting (nl)Aanwijzing kan plaats vinden middels de Keurkaart, een legger, een bestemmingsplan of een beheerovereenkomst.
Datum start2011/07/04 10:26:08
Datum gewijzigd2016/01/14 15:15:42
StatusG
Id23681

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bergingsvoorzieningen voor waterBreder
bergingsvoorzieningen voor waterCategorie van
bergingsvoorzieningen voor waterGebruik voor
bergingsvoorzieningen voor waterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
berging (Begrip)Gerelateerdbergingsvoorzieningen voor water
kunstwerk (Begrip)Smallerbergingsvoorzieningen voor water
RDF.jpg
Aquo history.png