berm

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)berm
Definitie (nl)horizontale of licht hellende strook grond langs een weg, spoorweg, sloot of dijk
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bermBreder
bermCategorie van
bermGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
dijk (Begrip)Gerelateerdberm
sloot (Begrip)Gerelateerdberm
straat (Begrip)Gerelateerdberm
RDF.jpg
Aquo history.png