1d-kunstwerk

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)1d-kunstwerk
Definitie (nl)1D-Schematisatiepunt waar een kunstwerk in een 1D-vak is gesitueerd.
BronSUF-OW
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
1d-kunstwerkGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-bodemsprong (Begrip)Breder1d-kunstwerk
1d-brugpijler (Begrip)Breder1d-kunstwerk
1d-duiker (Begrip)Breder1d-kunstwerk
1d-gemaal (Begrip)Breder1d-kunstwerk
1d-hevel (Begrip)Breder1d-kunstwerk
1d-krooshek (Begrip)Breder1d-kunstwerk
1d-kunstwerk-algemeen (Begrip)Breder1d-kunstwerk
1d-schuifstuw (Begrip)Breder1d-kunstwerk
1d-stuw (Begrip)Breder1d-kunstwerk
1d-stuwduiker (Begrip)Breder1d-kunstwerk
1d-kunstwerkpunt (Begrip)Gerelateerd1d-kunstwerk
1d-stuurwaarde (Begrip)Gerelateerd1d-kunstwerk
kunstwerk (Begrip)Gerelateerd1d-kunstwerk
RDF.jpg
Aquo history.png