benedenrivier

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)benedenrivier
Definitie (nl)het gedeelte van een rivier met een constante stroomrichting dat een verticale getijbeweging heeft.
Label (en)lower river
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
benedenrivierCategorie van
benedenrivierGerelateerd
benedenrivierIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
getij (Begrip)Gerelateerdbenedenrivier
RDF.jpg
Aquo history.png