anti-verdrogingsdoelstellingen

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)anti-verdrogingsdoelstellingen
Definitie (nl)het voorkomen van alle onbedoelde effecten als gevolg van daling van de grondwaterstand op bos, natuur en landschap, zowel als gevolg van vochttekort als van mineralisatie en verandering in de invloed van kwel en neerslag.
Bronwatervisie
Datum start2011/07/04 10:28:53
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:41
StatusG
Id24566

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
anti-verdrogingsdoelstellingenBreder
anti-verdrogingsdoelstellingenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
verdroging (Begrip)Gerelateerdanti-verdrogingsdoelstellingen
doelstelling (Begrip)Smalleranti-verdrogingsdoelstellingen
RDF.jpg
Aquo history.png