huishoudwater

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)huishoudwater
Definitie (nl)in zoverre gezuiverd water, dat het geschikt is voor huishoudelijke toepassingen waarbij drinkwaterkwaliteit niet noodzakelijk is
Toelichting (nl)wassen, tuin sproeien, etc.
BronAA en Maas
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
huishoudwaterBreder
huishoudwaterCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png