bank

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bank
Definitie (nl)ondiepte ontstaan door sedimentatie of erosie van de omgeving.
Toelichting (nl)Blijft in de regel bij laag water onder water
BronVerklarende Hydrologische Woordenlijst, CHO, "Rapporten en nota's" nr.16, 's-Gravenhage, 1986, gewijzigd
Synoniem (nl)ondiepte, zandbank
Label (en)bank , shoal , sandbank
Label (de)bänke , sandbank
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bankBreder
bankCategorie van
bankGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afzetting (Begrip)Gerelateerdbank
erosie (Begrip)Gerelateerdbank
RDF.jpg
Aquo history.png