model

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)model
Definitie (nl)voorstelling in willekeurige vorm van een object, proces of systeem.
Toelichting (nl)In de hydrologie is een model meestal een wiskundige voorstelling van een stroomgebied, een hydrologisch systeem, etc.
Label (en)model
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
modelCategorie van
modelGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afsluiter (model) (Begrip)Bredermodel
algemeen algebraïsch modelleer systeem (Begrip)Bredermodel
bakjesmodel (Begrip)Bredermodel
bemalinggebied planningsmodel (Begrip)Bredermodel
informatiemodel (Begrip)Bredermodel
auditor (Begrip)Gerelateerdmodel
beleidsoptie (Begrip)Gerelateerdmodel
modelleur (Begrip)Gerelateerdmodel
RDF.jpg
Aquo history.png