model

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)model
Definitie (nl)voorstelling in willekeurige vorm van een object, proces of systeem.
Toelichting (nl)In de hydrologie is een model meestal een wiskundige voorstelling van een stroomgebied, een hydrologisch systeem, etc.
Label (en)model
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
modelGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afsluiter (model) (Begrip)Bredermodel
algemeen algebraïsch modelleer systeem (Begrip)Bredermodel
bakjesmodel (Begrip)Bredermodel
bemalinggebied planningsmodel (Begrip)Bredermodel
informatiemodel (Begrip)Bredermodel
auditor (Begrip)Gerelateerdmodel
beleidsoptie (Begrip)Gerelateerdmodel
modelleur (Begrip)Gerelateerdmodel
RDF.jpg
Aquo history.png