trajectsnelheid

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)trajectsnelheid
Definitie (nl)maatlat voor de kwaliteit van de verkeersafwikkeling. In het NVVP wordt uitgegaan van minimaal 60 km/uur tijdens werkdagen gedurende het drukste uur.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
trajectsnelheidCategorie van
trajectsnelheidGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bereikbaarheid (Begrip)Gerelateerdtrajectsnelheid
RDF.jpg
Aquo history.png