deniltrap

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)deniltrap
Definitie (nl)een vispassage in de vorm van een hellend kanaal uitgerust met tussenschotten, waarmee een vis zich van een hoog naar een laag waterniveau kan verplaatsen
Toelichting (nl)De schotten in deze vispassage remmen de sterke stroming af en werpen ook een turbulente tegenstroom op. Deze vispassages zijn daarom alleen geschikt voor sterke vissoorten.
BronAquo
Begin geldigheid2011-07-25
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2211-0024
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
deniltrapBreder
deniltrapCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Deniltrap (Domeinwaarde)Gerelateerddeniltrap
RDF.jpg
Aquo history.png