dispergeermiddel

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)dispergeermiddel
Definitie (nl)olieoplossende middelen
Toelichting (nl)worden gebruikt bij de bestrijding van olievlekken op zee. Het middel wordt op de olievlek gesproeid (vaak met een vliegtuig), waardoor de olie in kleine druppeltjes uiteenvalt.
Bronwww.vliz.be
Synoniem (nl)verspreidingsmiddel
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
dispergeermiddelCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png