aftuigen

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aftuigen
Definitie (nl)de tuigage van de boot afnemen.
Toelichting (nl)Ook wel gebruikt voor afslaan, dus alleen de zeilen afnemen.
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aftuigenCategorie van
aftuigenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
tuigage (Begrip)Gerelateerdaftuigen
RDF.jpg
Aquo history.png