verkeersregelinstallatie

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)verkeersregelinstallatie
Definitie (nl)geheel van technische voorzieningen ten behoeve van de verkeersregeling
BronAdventus
Label (en)traffic control installation
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
verkeersregelinstallatieGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
kabel/leiding (Begrip)Gerelateerdverkeersregelinstallatie
wegonderdeel (Begrip)Gerelateerdverkeersregelinstallatie
RDF.jpg
Aquo history.png