som 31 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)som 31 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)
Definitie (nl)de somparameter van aantoonbare Parameters uit de reeks van 31 PFAS verbindingen: Aquo ID-Omschrijving(Code),Casnr:123-45-6; 4437-perfluorbutaanzuur(PFBA),Casnr:375-22-4; 4448-perfluorpentaanzuur(PFPA),Casnr:2706-90-3; 4441-perfluorhexaanzuur(PFHxA),CASnr:307-24-4; 4440-perfluorheptaanzuur(PFHpA),Casnr:375-85-9; 4443-perfluor-n-octaanzuur(PFOA),CASnr:335-67-1; 4442-perfluornonaanzuur(PFNA),CASnr:375-95-1; 4438-perfluordecaanzuur(PFDA),CASnr:335-76-2; 4451-perfluorundecaanzuur(PFUdA),CASnr:2058-94-8; 4439-perfluordodecaanzuur(PFDoA),CASnr:307-55-1; 4449-perfluortridecaanzuur(PFTDA),CASnr:72629-94-8; 4450-perfluortetradecaanzuur(PFTeDA),CASnr:376-06-7; 5735-perfluorhexadecaanzuur (PFC16azr),CASnr:67905-19-5; 3895-perfluorbutaansulfonzuur(L_PFBS),CASnr:375-73-5; 5935-perfluor-1-pentaansulfonzuur(PFC5asfzr),CASnr:2706-91-4; 3932-perfluorhexaansulfonzuur(L_PFHxS),CASnr:355-46-4; 3931-perfluor-1-heptaansulfonzuur(L_PFHpS),CASnr:375-92-8; 4445-perfluoroctaansulfonzuur (lineair)(PFOS),CASnr:1763-23-1; 5936-perfluornonaan-1-sulfonzuur(PFC9asfzr),CASnr:68259-12-1; 3898-perfluor-1-decaansulfonzuur(L_PFDS),CASnr:335-77-3; 4446-perfluoroctaansulfonamide(PFOSA),CASnr:754-91-6; 6001-N-methyl perfluoroctaansulfonamide(MeFOSA),CASnr:31506-32-8; 6000-N-ethylperfluoroctaansulfonamide(EtFOSA),CASnr:4151-50-2; 5937-N-methylperfluoroctaansulfonamidoazijnzuur(N-MeFOSAA),CASnr:2355-31-9. 5744-perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur (EtFOSAA),CASnr:2991-50-6; 5996-2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)(H-PFC6asfzr), CASnr:757124-72-4; 5517-2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)(2PFC6yC2a1sf),CASnr:27619-97-2; 5830-2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)(H-PFC10asfzr),CASnr:39108-34-4; 6722-6:2/8:2 fluortelomerfosfaatdiester(62-82diPAP),CASnr:943913-15-3; 5741-2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur(FRD-903),CASnr:13252-13-6; 5999-ammonium 4,8-dioxa-3H-perfluornonanoaat(ADONA),CASnr:958445-44-8; 6860-decafluor-4-(1,1,2,2,2-pentafluorethyl)cyclohexaansulfonzuur(4-PFECHS),CASnr:646-83-3.
Toelichting (nl)voornamelijk te gebruiken voor grond voor de OVAM
Bronhttps://emis.vito.be/nl/erkende-laboratoria/bodem-en-afvalstoffen-ovam/compendium-cma. ontwerp versie van 2022 (versie november 2021)
Begin geldigheid2022-07-02
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2112-0008
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
som 31 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)Categorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
som 31 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) (Domeinwaarde)Gerelateerdsom 31 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)
RDF.jpg
Aquo history.png