aëratietank

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aëratietank
Definitie (nl)tank waarin een bacteriemassa onder zuurstofrijke omstandigheden biochemische omzettingen in afvalwater bewerkstelligt
Synoniem (nl)beluchtingsloot, beluchtingstank, carrousel, pasveersloot
Label (en)aeration tank
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aëratietankBreder
aëratietankCategorie van
aëratietankGerelateerd
aëratietankIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beluchtingcircuit (Begrip)Brederaëratietank
borstelbeluchter (Begrip)Gerelateerdaëratietank
puntbeluchter (Begrip)Gerelateerdaëratietank
RDF.jpg
Aquo history.png