bemonsteringssoort

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bemonsteringssoort
Definitie (nl)de manier waarop een monster wordt verzameld of samengesteld
Toelichting (nl)Dit is niet de methode of voorschrift dat is gevolgd bij de bemonstering, dat is de bemonsteringsmethode.
Begin geldigheid2016-12-13
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bemonsteringssoortBreder
bemonsteringssoortCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
mengbemonstering (Begrip)Brederbemonsteringssoort
passieve bemonstering (Begrip)Brederbemonsteringssoort
steekbemonstering (Begrip)Brederbemonsteringssoort
tijdsproportionele bemonstering (Begrip)Brederbemonsteringssoort
verzamelbemonstering (Begrip)Brederbemonsteringssoort
volumeproportionele bemonstering (Begrip)Brederbemonsteringssoort
Bemonsteringssoort (Domeintabel)Gerelateerdbemonsteringssoort
RDF.jpg
Aquo history.png