chemisch zuurstofverbruik

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)chemisch zuurstofverbruik
Definitie (nl)de massaconcentratie van zuurstofequivalent van de hoeveelheid dichromaation die door opgeloste en onopgeloste stoffen wordt verbruikt als een watermonster met dat oxidatiemiddel wordt behandeld.
Toelichting (nl)Hoeveelheid zuurstof die nodig is om een liter verontreinigd water chemisch af te breken - de eenheid is uitgedrukt in milligram zuurstof per liter water (mg/l).
AfkortingCZV , COD , COC
BronNederlands Normalisatie-instituut, Water - Termen en definities. NEN 6599, 1e druk, januari 1991 - vertaald uit ISO 6107-2-4-9
Label (en)Chemical Oxygen Demand , chemical oxygen consumption
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
chemisch zuurstofverbruikCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Chemisch zuurstofverbruik (Domeinwaarde)Gerelateerdchemisch zuurstofverbruik
RDF.jpg
Aquo history.png