aandeel waarde bebouwd

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aandeel waarde bebouwd
Definitie (nl)de waarde van het als gebouwd aangemerkte gedeelte inclusief ondergrond, die als onderdeel is opgenomen in de vastgestelde waarde van het Woz-object in gehele euro's.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aandeel waarde bebouwdCategorie van
aandeel waarde bebouwdGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
woz-object (Begrip)Gerelateerdaandeel waarde bebouwd
RDF.jpg
Aquo history.png