aandeel waarde bebouwd

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aandeel waarde bebouwd
Definitie (nl)de waarde van het als gebouwd aangemerkte gedeelte inclusief ondergrond, die als onderdeel is opgenomen in de vastgestelde waarde van het Woz-object in gehele euro's.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aandeel waarde bebouwdCategorie van
aandeel waarde bebouwdGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
woz-object (Begrip)Gerelateerdaandeel waarde bebouwd
RDF.jpg
Aquo history.png