1d-gebied

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)1d-gebied
Definitie (nl)de informatie voor het berekenen van de afvoer (lozing) uit een op het netwerk afwaterend gebied. De lozing wordt in een 1D-schematisatiepunt aan de schematisatie toegevoegd.
BronSUF-OW
Label (en)1D-area
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
1d-gebiedGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-lozingspunt (Begrip)Gerelateerd1d-gebied
gebied (Begrip)Gerelateerd1d-gebied
RDF.jpg
Aquo history.png