1d-duiker

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)1d-duiker
Definitie (nl)een geschematiseerde weergave van een duiker
BronHYDRA
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
1d-duikerBreder
1d-duikerGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
duiker (Begrip)Gerelateerd1d-duiker
RDF.jpg
Aquo history.png