NoseCodetype

 
Een uniforme schrijfwijze is een voorwaarde voor het geautomatiseerd uitwisselen van informatie tussen informatiesystemen. In de Aquo-domeintabellen is de afgesproken schrijfwijze opgenomen. Door de domeinwaarden uit de Aquo-standaard te gebruiken, kunnen gegevens uit verschillende databases eenvoudig gecombineerd en uitgewisseld worden en wordt verwarring voorkomen.


Domeinwaarden

Domeinwaarden incl. vervallen

Eigenschappen

Id652
VoorkeurslabelNoseCodetype
Definitie (nl)De domeintabel bevat de NOSE (nomenclature for sources of emission) codes zoals beschreven in de NOSE proces lijst (NOSE-P) van Eurostat. Dit is de kern van de NOSE nomenclatuur, deze lijst bevat codes voor de processen van uitstoot van verschillende bronnen.
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
URL Verantwoordelijke organisatiewww.ihw.nl
URL achtergrondinformatiehttps://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ca-11-97-398
Is open domeinN
Begin geldigheid2011-11-11
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2111-0012
XSDAquo-domein_typenosecode_2013.xsd
MetadataCodes, Omschrijving, Id, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd

Categorie van


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel NoseCodetype gebruikt worden:

  • Codes (Aquo-code)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Aquo history.png
Search.png
Rdf.jpg
CSV.jpg
JSON.png