oxidatiesloot

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)oxidatiesloot
Definitie (nl)tank in de vorm van een sloot waarin een bacteriemassa onder zuurstofrijke omstandigheden omzettingen in afvalwater bewerkstelligt
Toelichting (nl)onderdeel rwzi - afvalwater
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
oxidatieslootCategorie van
oxidatieslootGerelateerd
oxidatieslootHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
rioolwaterzuiveringsinstallatie (Begrip)Heeft onderdeeloxidatiesloot
rioolwaterzuiveringsinstallatie (Begrip)Smalleroxidatiesloot
RDF.jpg
Aquo history.png