beschermingszone

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)beschermingszone
Definitie (nl)zone binnen het gebied dat onder werking van de keur of Wbr valt en die als zodanig in de legger is opgenomen
Toelichting (nl)Het profiel van vrije ruimte is vaak gedeeltelijk of geheel binnen de beschermingszones gelegen. Stroken grond ter weerszijden van de kernzone, die daadwerkelijk bijdragen tot het waarborgen van de stabiliteit van de waterkering.
Label (en)safety zone
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beschermingszoneBreder
beschermingszoneCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Beschermingszone (Domeinwaarde)Gerelateerdbeschermingszone
beschermende gronden (Begrip)Gerelateerdbeschermingszone
RDF.jpg
Aquo history.png