beschermingszone

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)beschermingszone
Definitie (nl)aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden
Toelichting (nl)Het profiel van vrije ruimte is vaak gedeeltelijk of geheel binnen de beschermingszones gelegen. Stroken grond ter weerszijden van de kernzone, die daadwerkelijk bijdragen tot het waarborgen van de stabiliteit van de waterkering.
BronBWBR0025458, Wet van 29 januari 2009, houdende regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterwet)
Label (en)safety zone
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beschermingszoneBreder
beschermingszoneCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Beschermingszone (Domeinwaarde)Gerelateerdbeschermingszone
beschermende gronden (Begrip)Gerelateerdbeschermingszone
RDF.jpg
Aquo history.png