behandelen geur

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)behandelen geur
Definitie (nl)het nemen van maatregelen met als doel de geurbelasting te verlagen
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
behandelen geurBreder
  • maatregel (Begrip)
  • Id-ff603659-a376-46ce-88fb-0db7106dd40e (Let op: pagina bestaat niet.)
  • transportlijn (Begrip)
behandelen geurCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Behandelen geur (Domeinwaarde)Gerelateerdbehandelen geur
Behandelen geur (Domeinwaarde)Gerelateerdbehandelen geur
RDF.jpg
Aquo history.png