kustlijn retireren

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)kustlijn retireren
Definitie (nl)het landwaarts verplaatsen van de kustlijn, waarbij het beheer van de kustverdedigingstrook zodanig is dat geen veiligheidsproblemen ontstaan
Toelichting (nl)iedere vijf jaren brengt de beheerder, in het bijzonder vanwege de zorg die op hem rust voor de handhaving van de veiligheidsnorm verslag uit aan gedeputeerde staten over de algemene waterstaatkundige toestand van de primaire waterkering
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kustlijn retirerenBreder
kustlijn retirerenCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
kustlijn (Begrip)Gerelateerdkustlijn retireren
RDF.jpg
Aquo history.png