bedrijfswater

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)bedrijfswater
Definitie (nl)gebruikswater op een rwzi , is GEEN drinkwater maar (gefilterd) effluent
Synoniem (nl)reinwater, straatwater, terreinrioleringwater, terreinwater
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bedrijfswaterBreder
bedrijfswaterCategorie van
bedrijfswaterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Bedrijfswater (Domeinwaarde)Gerelateerdbedrijfswater
bedrijfswateraanvoerleiding (Begrip)Gerelateerdbedrijfswater
sproeiwater (Begrip)Gerelateerdbedrijfswater
RDF.jpg
Aquo history.png