overstorting

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)overstorting
Definitie (nl)beschrijving primaire rekenresultaten d.m.v. tijdsafhankelijk verloop van de debieten van de overstorten, de uitlaten en de gemalen
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
overstortingCategorie van
overstortingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
berekende overstortfrequentie lozingspunt (Begrip)Gerelateerdoverstorting
RDF.jpg
Aquo history.png