CEN/TR 15215-1:2006 en

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen en de daarbij horende domeinwaarden.


Eigenschappen

VoorkeurslabelCEN/TR 15215-1:2006 en
OmschrijvingCEN/TR 15215-1:2006 en
Id920
CodesT15215-1.06
GroepNorm slib
Begin geldigheid2017-04-01
Eind geldigheid2100-01-01
TitelKarakterisering van slib - Detectie en telling van Salmonella spp. in slib, grond, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 1: Membraanfiltratiemethode voor kwantitatieve resuscitatie van subletaal beschadigde bacteriën (om de doeltreffendheid van behandelingsmethoden te staven in logaritmische afneming)
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
CEN/TR 15215-1:2006 enBreder


RDF.jpg
Aquo history.png