risico

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)risico
Definitie (nl)de kans op functieverlies vermenigvuldigd met de economische en maatschappelijke gevolgschade.
Toelichting (nl)Risico = Kans x Effect
BronHandleiding Beheersplan Nat (BPN)
Label (en)risk
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
risicoGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
actuele risico's (Begrip)Brederrisico
Besluit Risico Zware Ongevallen (Begrip)Gerelateerdrisico
RDF.jpg
Aquo history.png