rechtsverhoudingvak

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)rechtsverhoudingvak
Definitie (nl)een aanduiding van een traject in de lengterichting van een waterloop waarop een zekere rechtsverhouding van toepassing is
Toelichting (nl)De rechtsverhoudingvakken kunnen overspringend zijn ten opzichte van vakken die toehoren aan een andere benadering van het water voor bijvoorbeeld wateraanvoer, waterafvoer of onderhoud
BronGWN
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
rechtsverhoudingvakBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png