deflectiemeting

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)deflectiemeting
Definitie (nl)meting van de draagkrachteigenschappen van verhardingsconstructie, zandbed en ondergrond d.m.v. Doorbuigingmetingen
BronAdventus Wegen
Label (en)deflection measurement
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2020/12/01
StatusVervallen

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
deflectiemetingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
wegonderdeel (Begrip)Gerelateerddeflectiemeting
RDF.jpg
Aquo history.png