abs-keur

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)abs-keur
Definitie (nl)keurmerk van het American Bureau of Shipping.
Toelichting (nl)Wanneer een schip is gebouwd volgens de richtlijnen van het ABS, wil dit nog niet zeggen dat het schip het keurmerk van de ABS heeft.
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
abs-keurCategorie van
abs-keurGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
erosie (Begrip)Gerelateerdabs-keur
RDF.jpg
Aquo history.png