klimaat

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)klimaat
Definitie (nl)de gemiddelde weersituatie van een bepaalde streek gedurende een lagere periode (meestal minstens 30 jaar).
Toelichting (nl)Met name afwisseling warme en koude perioden (glacialen en interglacialen) zijn van betekenis voor de ontwikkeling van het Schelde-estuarium.
Bronwww.scheldenet.nl
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
klimaatCategorie van
klimaatGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
kennis voor klimaat, programma (Begrip)Gerelateerdklimaat
klimaatbestendig (Begrip)Gerelateerdklimaat
klimaatscenario (Begrip)Gerelateerdklimaat
verandering van klimaat (Begrip)Gerelateerdklimaat
RDF.jpg
Aquo history.png