1d-startwaarde

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)1d-startwaarde
Definitie (nl)de waarden van de toestandsvariabelen op een 1D-rekenpunt bij het begin van de berekening.
BronSUF-OW
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
1d-startwaardeGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-berekening (Begrip)Gerelateerd1d-startwaarde
1d-constante (Begrip)Gerelateerd1d-startwaarde
1d-rekenpunt (Begrip)Gerelateerd1d-startwaarde
waarnemingssoort (Begrip)Gerelateerd1d-startwaarde
RDF.jpg
Aquo history.png