rioolwaterzuiveringsinstallatie - complex

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)rioolwaterzuiveringsinstallatie - complex
Definitie (nl)de civieltechnische beschrijving van een rioolwaterzuiveringsinstallatie
Toelichting (nl)Deze entiteit is bedoeld om enkele gegevens van een RWZI vast te leggen die niet bij het waterschap in beheer is, maar die wel afvoert op het watersysteem van het waterschap.
AfkortingRwzi-complex
BronAdventus
Label (en)waste water treatment plant - complex
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
rioolwaterzuiveringsinstallatie - complexBreder
rioolwaterzuiveringsinstallatie - complexCategorie van
rioolwaterzuiveringsinstallatie - complexIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png