rioolwaterzuiveringsinstallatie - complex

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)rioolwaterzuiveringsinstallatie - complex
Definitie (nl)de civieltechnische beschrijving van een rioolwaterzuiveringsinstallatie
Toelichting (nl)Deze entiteit is bedoeld om enkele gegevens van een RWZI vast te leggen die niet bij het waterschap in beheer is, maar die wel afvoert op het watersysteem van het waterschap.
AfkortingRwzi-complex
BronAdventus
Label (en)waste water treatment plant - complex
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
rioolwaterzuiveringsinstallatie - complexBreder
rioolwaterzuiveringsinstallatie - complexHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
rioolwaterzuiveringsinstallatie (Begrip)Heeft onderdeelrioolwaterzuiveringsinstallatie - complex
zuiveringsinfrastructuur (Begrip)Heeft onderdeelrioolwaterzuiveringsinstallatie - complex
rioolwaterzuiveringsinstallatie (Begrip)Smallerrioolwaterzuiveringsinstallatie - complex
zuiveringsinfrastructuur (Begrip)Smallerrioolwaterzuiveringsinstallatie - complex
RDF.jpg
Aquo history.png